Dealers       Contact       About Us
 
 
download brochure pricelist download prog downloads
      
 
 
     Home
     Products
     Support
     News & References
     Partners
     Solution & Technology
     About Biometric LabContact ITWORKS
 

right arrow  ID-WORKS Integrator

|  At a Glance |  Features |  Download
At a Glance

ID-WORKS Integrator เป็นชุดพัฒนาอันชาญฉลาด ที่จะช่วยจัดการกระบวน
การทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับการนำลายนิ้วมือมาใช้ในแอพพลิเคชั่นทั้งหมด
 ตั้งแต่การควบคุมเครื่องอ่านลายนิ้วมือ การดึงรูป และการจัดเก็บข้อมูลลายนิ้วมือ
และรองรับการค้นหาลายนิ้วมือแบบ True 1:N (Identification)


 

ไอที เวิร์คส์ คือผู้นำในการนำเทคโนโลยีไบโอเมตริคส์มาสู่การพัฒนาและประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย
ในแอพพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อผลักดันการนำเทคโนโลยีการตรวจสอบลายนิ้วมือมาประยุกต์ใช้ในวงกว้าง 
เราได้พัฒนา ID-WORKS Integrator ขึ้นให้คุณพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วยเทคโนโลยีนี้ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด

Market Opportunities
ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนของธุรกิจซอฟท์แวร์ในประเทศไทย 
หลายๆบริษัทได้เริ่มขยายสายงานธุรกิจของตนโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆและรุกทำตลาดผ่านสื่อต่างๆ 
สิ่งที่เป็นอันตรายที่สุดซึ่งอาจทำให้ธุรกิจซอฟท์แวร์ของคุณต้องตกอยู่ในสภาวะความเสี่ยง
กลับไม่ใช่สภาพการแข่งขันที่สูงขึ้นแต่คือการที่เจ้าของผลิตภัณฑ์ไม่ลงมือทำอะไรเลย
เพื่อก้าวให้ทันเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะมาถึงในอีกเพียง 2 ปีข้างหน้านี้

สำหรับตลาดแอพพลิเคชั่นซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัยและการยืนยันตัวบุคคล 
หากคุณพิจารณาถึงความยุ่งยากและไม่รัดกุมในการจัดการรหัสผ่าน(Password) และบัตรต่างๆ (ID/Member Card)
ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การออกรหัส/บัตรใหม่ ปัญหาการลืมรหัส/บัตรและใช้รหัส/บัตรแทนกัน 
เมื่อมองทั้งในแง่ของความปลอดภัย ค่าใช้จ่ายและความสะดวกสบายแล้ว คุณ (และลูกค้าของคุณ) 
อาจรู้สึกว่าเทคโนโลยีไบโอเมตริคส์ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะ

การใช้ลายนิ้วมือในการยืนยันตัวบุคคลได้รับการยอมรับและเชื่อถือมายาวนานโดยเป็นที่รู้จักและใช้งาน
อยู่อย่างกว้าง ขวางในกระบวนการทางกฎหมายและถือเป็นเทคโนโลยีที่คงความเป็นส่วนตัว 
เนื่องจากลายนิ้วมือไม่สามารถอ่านจากระยะไกลได้โดยที่คุณไม่ยินยอม
แต่จะถูกอ่านเมื่อแตะนิ้วลงบนเครื่องอ่านลายนิ้วมือเท่านั้น

ในปัจจุบันเครื่องอ่านลายนิ้วมือมีขนาดเล็กและใช้งานได้อย่างง่ายดาย 
เพียงแต่คุณแตะนิ้วที่เครื่องอ่านลายนิ้วมือเครื่องก็จะอ่านลายนิ้วมือของคุณทันที 
ลายนิ้วมือจึงสามารถนำไปใช้ในแอพพลิเคชั่นต่างๆได้หลากหลายประเภท
ซึ่งจะช่วยในการยืนยันตัวบุคคลได้อย่างถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว

“ลายนิ้วมือของคุณให้ข้อมูลเพียงพอในการค้นหาและยืนยันตนกับระบบใดๆก็ตาม คุณจึงไม่จำเป็นต้องใช้ ID, 
PIN หรือบัตรสมาร์ทการ์ด ลืม password? ลืมกุญแจ? ทำบัตรหาย? ไม่มีปัญหาสำหรับระบบลายนิ้วมือ 
นิ้วมือของคุณอยู่กับตัวตลอดเวลาหมดปัญหาการลืมหรือทำบัตรหายอีกต่อไป”

เมื่อพิจารณาถึงตลาดขนาดใหญ่ ตลาดใหม่ๆ 
และฐานลูกค้าเดิมที่อาจจะกำลังมองหาการอัพเกรดแอพพลิเคชั่นเดิมของคุณ การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันโดยการรวมเอาเทคโนโลยีไบโอเมตริคส์
มาไว้ในแพคเกจเดียวกันกับแอพพลิเคชั่นของคุณเพื่อการใช้งานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นโอกาสทางธุรกิจอันดีที่คุณไม่ควรมองข้าม

 

นอกจากนี้ผู้พัฒนายังสามารถใช้ ID-WORKS Integrator ในการอินทิเกรตเทคโนโลยีลายนิ้วมือเข้ากับผลิตภัณฑ์ของตนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดย ID-WORKS Integrator จะมาพร้อมกับ Interface สำหรับการบันทึก/แก้ไขข้อมูลลายนิ้วมือและเชื่อมต่อข้อมูลดังกล่าวทั้งหมด ไปยังฐานข้อมูลของคุณ

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
>  ปลอดภัย
>  ง่ายและสะดวก
>  ถูกต้องแม่นยำ
>  รวดเร็ว
>  ค่าใช้จ่ายต่ำ
>  ตลาดขนาดใหญ่
>  มูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์
>  ROI สูง
>  ติดตั้งและดูแลรักษาง่าย
>  ความมั่นใจ       >  ปลอดภัย

เนื่องจากระบบใช้ลายนิ้วมือในการทำงาน ID-WORKSจึงสามารถตัดปัญหาการลืมและใช้รหัส/บัตร แทนกันได้ 100%

กลับสู่ด้านบน     

       >  ง่ายและสะดวก

ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการใช้งาน ระบบสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว โดยการใช้เพียงปลายนิ้วสัมผัสครั้งเดียวโดยไม่จำเป็นต้องใช้ร่วมกับรหัส/บัตรใดๆ

กลับสู่ด้านบน     

       >  ถูกต้องแม่นยำ

เป็นเรื่องสำคัญมากที่เราจะต้องไม่ยืนยันบุคคลหนึ่งผิดว่าเป็นอีกคนหนึ่ง ในการพัฒนา IDขWORKS Integrator ให้ใช้กับเครื่องอ่านลายนิ้วมือใดๆก็ได้ วิศวกรของ ไอที เวิร์คส์ ได้ใช้วิธีที่เหมาะสมและเทคนิคพิเศษต่างๆที่สามารถทำให้ได้ค่า FAR ที่ต่ำมากจนกล่าวได้ว่าแทบจะไม่มีการยืนยันตัวบุคคลผิดเกิดขึ้นได้ไม่ว่ากรณีใดๆ และเพื่อให้ได้ความถูกต้องสูงสุดค่า FRR ที่ต่ำมากๆก็ได้ถูกนำมาพิจารณาด้วยเช่นกัน

กลับสู่ด้านบน     

       >  รวดเร็ว

ID-WORKS Integrator สามารถค้นหาลายนิ้วมือแบบ True 1:N จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยการแตะนิ้วมือเพียงครั้งเดียวได้อย่างรวดเร็วโดยใช้เทคโนโลยี Fingerprint Identification ลิขสิทธิ์เฉพาะของ ไอที เวิร์คส์

กลับสู่ด้านบน     

       >  ค่าใช้จ่ายต่ำ

ไม่ต้องทำบัตร ไม่มีค่าใช้จ่ายจากบัตรหายหรือชำรุด ไม่ต้องใช้วัสดุสิ้นเปลือง เช่น บัตรพลาสติกและัหมึกพิมพ์ ซอฟท์แวร์ทั้งหมดทำงานบนเครือข่าย PC ผู้ใช้งานจึงสามารถดูแลรักษาหาอะไหล่ซ่อมบำรุงได้โดยสะดวก

กลับสู่ด้านบน     

       >  ตลาดขนาดใหญ่

ฐานลูกค้าใหม่ขนาดใหญ ่และฐานลูกค้าปัจจุบันของคุณที่ต้องการอัพเกรดโปรแกรม เพื่อนำเทคโนโลยีลายนิ้วมือมาใช้ร่วมกับแอพพลิเคชั่นเดิม

กลับสู่ด้านบน     

       >  มูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์

การเชื่อมโยง ID-WORKS Integrator เข้ากับซอฟท์แวร์เดิมอย่างสมบูรณ ์เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยต้นทุนที่ต่ำมาก

กลับสู่ด้านบน     

       >  ROI สูง

ID-WORKS Integrator ถูกออกแบบมาให้เชื่อมโยงกับซอฟท์แวร์ของคุณได้อย่างสมบูรณ์ให้พร้อมทำตลาด เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ของคุณภายในระยะเวลา 2-4 สัปดาห์

กลับสู่ด้านบน     

       >  ติดตั้งและดูแลรักษาง่าย

การติดตั้งระบบที่เชื่อมโยงแล้วจะใช้ Installer ของซอฟท์แวร์ร่วมกับเครื่องอ่านลายนิ้วมือแบบ USB ที่ทำงานบน PC จึงแทบจะไม่ได้เพิ่มภาระในการติดตั้งและดูแลรักษาระบบเดิมของคุณ

กลับสู่ด้านบน     

       >  ความมั่นใจ

เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในการเลือกผลิตภัณฑ์ ID-WORKS Integrator คุณจะมั่นใจได้ว่าได้เลือกระบบที่เหมาะสมที่สุดในการใช้งานและผ่านการทดสอบแล้ว มาทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์ของคุณ เพื่อที่คุณจะสามารถใช้เวลาอันมีค่าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของคุณให้ดีขึ้นไปอีก โดยปล่อยให้การพัฒนาเทคโนโลยีไบโอเมตริคส์ที่ดีและทันสมัยที่สุดเป็นหน้าที่ของเรา


กลับสู่ด้านบน     

* ไอที เวิร์คส์ ตั้งใจที่จะให้ผู้พัฒนาที่ใช้งาน ID-WORKS Integrator? SDK สามารถใช้งานชุด SDK ดังกล่าวได้ตามความต้องการและได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการใช้งานผลิตภัณฑ์

สำหรับผู้ใช้งานที่มีข้อสงสัยในการใช้งานหรือต้องการติดต่อกับทีมวิศวกรของไอที เวิร์คส์ กรุณาติดต่อผ่านทาง

E-mail (Preferred): biosupport@itworksolutions.com
MSN Messenger : idisupp001@hotmail.com

 
 
 
 
 
 
Copyrights © 2008 IT WORKS Ltd. All Rights Reserved.